Legal Notice

Šajā lapā ir raksturoti šīs tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā — Vietne) lietošanas noteikumi. Lūdzam rūpīgi izlasīt šos noteikumus, ja vēlaties lietot šo Vietni. Tā kā noteikumi var tikt jebkurā brīdī grozīti bez iepriekšēja brīdinājuma, iesakām tos regulāri pārskatīt.

 1. Intelektuālais īpašums

Vietne pieder un to pārvalda Sanofi-aventis Latvia SIA (turpmāk tekstā — Uzņēmums), kas pieder Sanofi grupai. Izkārtojumu un katru elementu, tostarp, bet ne tikai, prečzīmes, logotipus un domēna vārdus, kas redzami Vietnē https://www.veselasaknas.lv, aizsargā spēkā esošie likumi par intelektuālo īpašumu, un tie pieder Uzņēmumam vai Francijas mātes uzņēmumam Sanofi, RCS Paris B 395 030 84454, rue La Boétie, TSA 90050, 75802 Paris Cedex 08, France , vai tā meitas uzņēmumiem, vai arī to lietošanai ir nepieciešama trešās puses atļauja.

Nevienu Vietnes elementu nedrīkst kopēt, reproducēt, pārveidot, rediģēt, lejupielādēt, padarīt par nederīgu, pārsūtīt vai izplatīt nekādā vidē ne pilnībā ne daļēji bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma piekrišanas, ja vien tas nav nepieciešams vienīgi, lai izpildītu prasības par informāciju presei, un ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības un visas citas pieminētās īpašuma tiesības. Kopēšana privātai lietošanai ir atļauta tikai savai personīgai, privātai un nekomerciālai lietošanai savā personīgajā datorā.

Uz visām atļautām visa vai daļēja Vietnes satura kopijām ir jānorāda šāds teksts: „AUTORTIESĪBAS, 2016.–2017. GADS — Sanofi-aventis Latvia SIA — VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS”.

Atļautas lietošanas gadījumā tās vienības, kas veido Vietni vai ir tajā redzamas, nedrīkst padarīt par nederīgām, mainīt vai pārveidot.

Uzņēmums vai tā saistītie uzņēmumi patur tiesības uzsākt procesu par jebkuru savu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu.

 1. Informācijas raksturs

Vietne sniedz informāciju par produktiem zālēmEssentiale® forte N 300 mg un Essentiale® forte N 600 mg.

Vietnē publicētā informācija, īpaši finanšu informācija, nav uzskatāma kā uzaicinājums investēt. Tā arī nekādos apstākļos nav uztverama kā aģitācija vai publisks piedāvājums, tā arī nav uzaicinājums parakstīties, pirkt vai veikt tirdzniecību ar Uzņēmuma un/vai tā saistīto uzņēmumu daļām vai citiem vērtspapīriem. Uzņēmums vērš uzmanību tam, ka Vietnē publicētā finanšu informācija tiek regulāri atjaunota (ja finanšu informāciju sniedz tiešsaistē).

Vietnē var būt pieejami ekspertu viedokļi par konkrētām tēmām, kuras attiecas uz Vietnes saturu, vai citāti no rakstiem presē. Visa šāda informācija sniedz tikai attiecīgā eksperta vai publikācijas viedokli, un tas var atšķirties no Uzņēmuma vai Sanofi grupas viedokļa. Šie eksperti nav Uzņēmuma vai Sanofi grupas darbinieki un nesaņem atlīdzību no Uzņēmuma par sava viedokļa paušanu. Uzņēmums neatbild par šīs informācijas un viedokļu pareizību vai pilnību.

Vietne var tās lasītājiem sniegt informāciju arī par veselību, fizisko sagatavotību, medicīnas nozari un ārstēšanu ar zālēm. Šo informāciju Vietnē publicē tikai informatīvam nolūkam, un tā nevar aizstāt ārsta vai farmaceita konsultāciju. Šo informāciju nedrīkst lietot dažādu slimību vai fizisku problēmu diagnosticēšanai, kā arī lai izrakstītu un lietotu jebkurus Vietnē reklamētos medikamentus. Vietne nav paredzēta ziņošanai par veselības problēmām, nevēlamiem notikumiem vai tehniskām sūdzībām par produktu vai lai uzdotu tehniska vai medicīniska rakstura jautājumus par Sanofi produktiem. Visos gadījumos vērsieties pie ārsta vai farmaceita.

 1. Saites uz citām vietnēm

Uzņēmuma vai Sanofi grupas atbildība neattiecas uz trešās puses vietni, kam iespējams piekļūt, lietojot Vietni. Mēs nekādi nekontrolējam šo trešo pušu vietņu saturu, un Uzņēmums nevar to nekādi ietekmēt. Turklāt, tas, ka Vietnē ir saite uz trešās puses vietni, nenozīmē, ka Uzņēmums piekrīt tās saturam un, jo sevišķi, tā pielietojumam.

Jūsu pienākums ir veikt nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai novērstu inficēšanos Vietnē ar datorvīrusiem.

Ārējas vietnes var saturēt hiperteksta saites uz Vietni. Šādas saites nedrīkst izveidot bez tiešas iepriekšējas Uzņēmuma piekrišanas. Uzņēmums nav atbildīgs par šo vietņu pieejamības nodrošināšanu un nepārbauda, nekontrolē un neapstiprina šīs vietnes, Uzņēmums arī neatbild par to saturu, reklāmu, produktiem vai citiem materiāliem, kuri pieejami izmantojot šīs lapas.

 1. Personas dati

Sanofi nopietni attiecas pret Jūsu privātumu, un visa personas datu apstrāde notiek saskaņā ar piemērojamiem likumiem un noteikumiem par datu aizsardzību. Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo Vietni un nosaka, kā un kādēļ apkopojam informāciju par Jums kā par lietotāju.

4.1 Apkopotie un apstrādātie personas dati

Uzņēmums Vietnē apstrādā šādus personas datus:

IP adrese

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana apstrādei, ko sniedzāt, piekrītot sīkdatņu izmantošanai, un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) Nr. 2016/679) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

Ievērojiet, ka jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

4.2 Personas datu apstrādes mērķi un ilgums

Uzņēmums apstrādās Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Vietnes funkciju īstenošanu.

Uzņēmums glabās personas datus tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes mērķu īstenošanai, bet ne ilgāk par 24 mēnešiem.

4.3 Personas datu izpaušana vai nodošana trešajām pusēm

Mēs nenodosim un neizpaudīsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, ja vien tas nav skaidri norādīts to apkopošanas brīdī, vai arī lūgsim tam Jūsu iepriekšēju atļauju.

4.4 Jūsu tiesības

Kā Vietnes lietotājam Jums ir šādas pamattiesības, ko nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi un noteikumi:

Piekļuves tiesības: Jūs varat jebkurā brīdī pieprasīt informāciju par to, vai uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus, un apstiprinošas atbildes gadījumā varat, piemēram, jautāt, kuri dati tiek par Jums Vietnē apstrādāti, kāds ir apstrādes mērķis un kam tie tiks izpausti.

Piekļuve labošanas un dzēšanas iespējām: Ja par Jums apkopotie personas dati ir nepareizi vai neprecīzi, varat Lūgt Uzņēmumam izlabot šos nepareizos vai neprecīzos personas datus.

Tiesības iebilstu un iesniegt sūdzību: Jūs varat jebkurā brīdī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt Uzņēmumam to apturēt vai ierobežot. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi datu aizsardzības iestādēm, jeb Somijas datu aizsardzības iestādei.

4.5 Kontaktinformācija

Ja ir jautājumi par savu personas datu apstrādi vai ja vēlaties izmantot savas 4.4. sadaļā minētās tiesības, lūdzam sazināties ar:

Vineta Spoģe, Mārketinga vadītāja Baltijas valstīs,

Sanofi-aventis Latvia SIA

vineta.spoge@sanofi.com

4.6 Cita konfidenciāla informācija

Papildus informācijai, kas ietver personas datus, ko lūdzam Jums norādīt, Vietne nav paredzēta citas, arī konfidenciālas informācijas iegūšanai no Jums. Tātad, izņemot iepriekš minētos personas datus, Jūs uzņematies visu risku par informāciju, ko neesam pieprasījuši un ko nosūtāt mums caur Vietni, neatkarīgi no tās formas — dokumenti, dati, grafiki, jautājumi, ieteikumi, priekšstati, komentāri u. c., un tā ir uzskatāma par konfidenciālu tikai tad, ja to nosaka piemērojamie likumi. Turklāt, ja vien piemērojamie likumi nenosaka citādi, šīs informācijas pārsūtīšana sniedz mums tiesības to lietot, atveidot, publicēt, pārveidot vai pārsūtīt to, lai risinātu Jūsu pieprasījumus vai dzēstu to pēc pieprasījuma atrisināšanas.

 1. Sīkdatņu izmantošana

Šajā vietnē izmanto sīkdatnes.

Sīkdatne ir teksta fails, ko Vietne nosūta Jūsu pārlūkam, un kas uzglabājas datora cieta diskā, viedtālrunī vai citā IT ierīcē. Tas ļauj atpazīt datoru/IP adresi un iegūst informāciju par Jūsu apmeklētajām lapām un izmantotajām funkcijām.

Ja nevēlaties, ka nosūtām sīkdatnes, pārbaudiet un atjaunojiet savus sīkdatņu iestatījumus, turklāt Jūs varat mainīt pārlūka iestatījumus tā, lai sīkdatnes nekad neuzkrātos. Brīdinām, ka tad Jums var tikt liegta atsevišķu pakalpojumu un funkciju, kam nepieciešamas sīkdatnes Jūsu izdarīto izvēļu iegaumēšanai, lietošana.

Uzņēmums izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu labāk lietotāja pieredzi tā Vietnē, iegaumētu Jūsu izdarītās izvēles Vietnes lietošanas laikā, un pastāvīgi pilnveidotu saturu un funkcijas, ar ko Vietnē saskaraties. Mēs arī izmantojam sīkdatnes, lai mūsu mārketinga darbinieki varētu pielāgot Vietni Jūsu vajadzībām un veidotu Vietnes lietošanas statistiku.

Mēs izmantojam trešo pušu sīkdatnes, ko pārsūta citi, nevis mēs. Piemēram, uzņēmumi, kas palīdz mums uzraudzīt, analizēt vai pielāgot mūsu pakalpojumus, reklāmas un saturu. Lai saņemtu turpmāku informāciju par šiem uzņēmumiem un kā atspējot to sīkdatnes, klikšķiniet uz saites:

Sīkdatnes tiek automātiski dzēstas pēc noteikta laikposma, bet to beigu termiņš tiek atjaunots katram Vietnes apmeklējumam. Lai saņemtu sīkāku informāciju par Vietnē lietotajām sīkdatnēm, skatiet tabulu:

Nosaukums

Mērķis

Uzņēmums

ASP.NET Session

Analīze

ASP.NET

Google Analytics

Analīze

Google

Facebook

Analīze

Facebook

Twitter

Analīze

Twitter

Youtube

Analīze

Youtube

Brightcove

Analīze

Brightcove

 
 1. Atbildības ierobežojumi

Uzņēmums visiem spēkiem cenšas nodrošināt Vietnē ietvertās informācijas precizitāti un aktualitāti. Tas patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā izmanīt tās saturu. Tomēr Uzņēmums nedod nekādas garantijas par Vietnē atrodamās informācijas pareizību, precizitāti vai vispusību, un neapgalvo, ka šī ir pati jaunākā informācija.

Izņemot īpašuma bojājumus, kas radušies Uzņēmuma rupjas vai apzinātas nolaidības dēļ, Uzņēmums neuzņemas atbildību par:

· Vietnē atrodamās informācijas neprecizitāti, kļūdām vai izlaidumiem tekstā;

· bojājumiem, kuri radušies trešajai personai ar viltu iejaucoties un kas noveduši pie Vietnē atrodamās informācijas vai materiālu pārveidošanas;

· plašākā izpratnē, jebkuriem īpašuma bojājumiem vai izrietošiem zaudējumiem, neatkarīgi no to iemesla, izcelsmes, veida vai jebkādām to sekām, pat ja Uzņēmums bija brīdināts par šāda bojājuma vai zaudējumu iespējamību, un ja tie radušies dēļ i) pieejas jeb nespējas piekļūt Vietnei; ii) Vietnes lietošanas, ieskaitot visu kaitējumu vai datorvīrusus, kuri var inficēt Jūsu datoru vai citas ierīces; un/vai iii) paļaušanos uz informāciju, kuru tieši vai netieši sniedz Vietne.

Vietnē vai citā vietnē atrodamie elementi ir ievietoti tādi, kādi tie ir, bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. Uzņēmums nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, kas bez ierobežojuma saistītas ar tā tirgus vērtību vai atbilstību jebkādam mērķim.

 1. Vietnes izmantošana

Jūs apzināties, ka i) ir tehniski neiespējami nodrošināt, ka Vietnei nebūtu trūkumu, un Uzņēmums par tiem atbildību neuzņemas; ii) trūkumi var izraisīt īslaicīgu Vietnes darbības pārtraukumu; un iii) Vietnes darbību var nelabvēlīgi ietekmēt notikumi un/vai apstākļi ārpus Uzņēmuma kontroles, piemēram, pārraides un telekomunikāciju saites starp Jums un Uzņēmumu, kā arī starp Uzņēmumu un citiem tīkliem.

Uzņēmums un/vai tā piegādātāji var jebkurā brīdī īslaicīgi vai pastāvīgi pārveidot vai apturēt visu Vietni vai kādu tās daļu, lai veiktu tehniskās uzturēšanas darbus un/vai uzlabojumus un/vai izmaiņas. Uzņēmums neatbild par Vietnes pārveidojumiem, darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.

 1. Informācija par produktiem

Vietnē pieejamā un publicētā informācija var saturēt tiešu vai netiešu norādi uz Sanofi grupas produktiem, programmām un pakalpojumiem, kuri nav izziņoti vai pieejami noteiktās valstīs un reģionos, kā arī kurus piedāvā ar citu firmas zīmi un kuri, atkarībā no valstī izdotajiem noteikumiem, var tikt pielietoti citādi. Šīs norādes nenozīmē, ka Uzņēmuma vai Sanofi grupas nolūks ir pārdot šos produktus, programmas vai pakalpojumus Jūsu valstī. Lūdzu, konsultējieties ar Uzņēmumu vai vietējo Sanofi tirdzniecības partneri, lai saņemtu informāciju par Jūsu reģionā/valstī pieejamiem produktiem, programmām un pakalpojumiem.

 1. Piemērojamā likumdošana un jurisdikcija

Vietnei un tās saturam piemēro Latvijas likumus, un visi ar to saistītie strīdi ir risināmi Latvijas tiesās.

 1. Noteikumi

 

10.1 Vietnes izstrādātājs:

Sanofi-aventis Latvia SIA , sabiedrība, kas pienācīgi reģistrēta saskaņā ar Latvijas likumiem ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 40003740321, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 33-8, Rīga, LV1010, Latvija.

10.2 Par publicēšanu atbildīgā persona:

Vineta Spoģe, Mārketinga vadītāja Baltijas valstīs,

Sanofi-aventis Latvia SIA

vineta.spoge@sanofi.com

10.3 Vietnes mitināšana:

BT France
Immeuble Jean Monnet
11 place des Vosges
F-92061 Paris La Défense Cedex
FRANCE
Tālr.: +33 1 44 97 70 00

 1. Norādes uz foto/video materiāliem:

Izkārtojumu un katru elementu, arī prečzīmes, logotipus un domēna vārdus, kas redzami Vietnē, aizsargā spēkā esošie likumi par intelektuālo īpašumu, un tie pieder Sanofi vai tā meitas uzņēmumiem, vai arī to lietošanai ir nepieciešama trešās puses atļauja.AUTORTIESĪBAS, 2016.–2017. GADS — Sanofi-aventis Latvia SIA — VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.